The Mona fartlek

The Mona fartlek av Steve Moneghetti 2x 90 sekunder i RPE 7-8/104x 60 sekunder i RPE 8/104x 30 sekunder i RPE 8-9/10 4x 15 sekunder i RPE 9-10/10 Återhämtningen (vilan) är lika lång som ansträngningen och sker gåendes eller springandes. 90s hård ansträngning följs av 90s lägre ansträngning och 60s hård ansträngning följs av 60s lägre…Fortsätt läsaThe Mona fartlek