Borgskalan (RPE-skalan, Rating of Perceived Exertion)

RPE Borgskalan Lunchloppet
Anders efter Lunchloppet Solna med 18-19 i skattad fysisk ansträngning. www.lunchloppet.se

Borgskalan är ett sätt att skatta sin fysiska ansträngning. Den skapades av professor Gunnar Borg på 60-talet.

Skalan går från 6-20 och har en korrelation till pulsen, 15 motsvarar te.x. 150 i puls. Vid laktattest brukar många skatta 15-16 när laktatnivån sticker iväg.

 • 6  Ingen ansträngning alls
 • 7 Extremt lätt
 • 8
 • 9 Mycket lätt
 • 10
 • 11 Lätt
 • 12
 • 13 Något ansträngande
 • 14
 • 15 Ansträngande
 • 16
 • 17 Mycket ansträngande
 • 18
 • 19 Extremt ansträngande
 • 20 Maximalt ansträngande

Idag har väldigt många av oss pulsklockor som hjälper till med att hålla oss i rätt zoner men jag vill slå ett slag (höhö) för att även använda borgskalan. Du lär känna din kropp bättre och det är lättare för mig som tränare att förklara känslan vid olika pass. Låt säga att det är VO2max-intervaller som ska göras och att du ska ligga på 18-19 på borgskalan. Eller 12-13 på ett lugnt distanspass med syftet att stärka senor/ligament och bygga grund.

Testa gärna att träna på skattning av ansträngning och jämför med pulsklockan.